ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΩΝ WINDOWS

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες : επιλογή, αντιγραφή, επικόλληση, οριζόντια / κατακόρυφη αναστροφή προκειμένου να δημιουργήσετε αυτή τη ζωγραφιά

Ζωγραφίστε το παρακάτω σχέδιο χρησιμοποιώντας κύκλους και ορθογώνια σύμφωνα με το υπόδειγμα

Δημοσιεύθηκε στην Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.