Άρθρα συγγραφέα

σεμινάριο LAMS στην Καλαμάτα

στο 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, την Τρίτη 30-10-2012, στην αίθουσα Πληροφορικής, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του κοινού κενού τρίωρου, από τις 11.45  έως τις 14.00 συνάντηση επιμόρφωσης  με αντικείμενο την ενημέρωση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης LAMS. Το LAMS είναι ένα νέο εργαλείο για απευθείας σύνδεση, διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών Πληροφορικής στην Καλαμάτα

στο 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, την Τρίτη 23-10-2012,  στα πλαίσια του κοινού κενού τρίωρου, από τις 11.45  έως τις 14.00 έγινε  επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών Πληροφορικής Τα αντικείμενα της επιμορφωτικής συνάντησης σχετίζονταν με τις απαιτήσεις των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το Γυμνάσιο και το Δημοτικό, με τα project, αλλά και με τα επιλεγόμενα μαθήματα του Λυκείου και  […]

Επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών Πληροφορικής

Την Τρίτη 16-10-2012, στο ΓΕΛ Κυπαρισσίας, έγινε συνάντηση επιμόρφωσης των καθηγητών Πληροφορικής της ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια του κοινού κενού τρίωρου, από τις 11.45  έως τις 14.00. Αντικείμενο της επιμορφωτικής συνάντησης ήταν  η εξοικείωση με web 2.0 εφαρμογές στην εκπαίδευση όπως wiki, weebly και webquest

επιμορφωτικές συναντήσεις στην Καλαμάτα και τη Μεσσήνη

την Τρίτη 25-9-2012 στο 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας καλούνται να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί από τα 1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσια, 1ο, 2ο, 3ο ΓΕΛ  και 1ο ,2ο ,4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας (για τους  υπόλοιπους από τα σχολεία της Καλαμάτας και της Μάνης προγραμματίζεται συνάντηση για τις 9-10-2012) την Τρίτη 2-10-2012 στο  ΓΕΛ  Μεσσήνης καλούνται να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί […]

Επιμορφωτικές συναντήσεις στην Κυπαρισσία και στη Σκάλα

Στην Κυπαρισσία την Τρίτη 18-9-2012 και στη Σκάλα την Πέμπτη 20-9-2012, στο πλαίσιο του κοινού κενού τρίωρου έγιναν δύο συναντήσεις εκπαιδευτικών πληροφορικής με αντικείμενα: τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου, την αξιολόγηση των μαθητών  και το εκπαιδευτικό συμβόλαιο.

σεμινάριο στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα, στις 26 Ιουνίου 2012 προγραμματίζεται μια επιμορφωτική συνάντηση-εργαστήριο καθηγητών πληροφορικής, με άξονα τη συζήτηση τρόπων αξιοποίησης Web 2.0 εφαρμογών στην τάξη σε όλες τις βαθμίδες (Δημοτικό –Γυμνάσιο –Λύκειο –ΕΠΑΛ), τόσο στα επί μέρους μαθήματα όσο και στα project. Χώρος διεξαγωγής είναι η αίθουσα πληροφορικής 2ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας και ώρες 9.00-13.00