σεμινάριο στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα, στις 26 Ιουνίου 2012 προγραμματίζεται μια επιμορφωτική συνάντηση-εργαστήριο καθηγητών πληροφορικής, με άξονα τη συζήτηση τρόπων αξιοποίησης Web 2.0 εφαρμογών στην τάξη σε όλες τις βαθμίδες (Δημοτικό –Γυμνάσιο –Λύκειο –ΕΠΑΛ), τόσο στα επί μέρους μαθήματα όσο και στα project. Χώρος διεξαγωγής είναι η αίθουσα πληροφορικής 2ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας και ώρες 9.00-13.00

Αφήστε μια απάντηση