Σχολή Σαχέτι – ελληνικό τμήμα

Η ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ.

Είναι μία ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία διοικείται από ένα συμβούλιο και η οποία έχει ιδρύσει ένα αναγνωρισμένο ιδιωτικό σχολείο. Στα 42 χρόνια λειτουργίας του διδάσκονται τα Ελληνικά ως υποχρεωτικό μάθημα, τιμούνται δε και προωθούνται συστηματικά η ορθόδοξη χριστιανική πίστη, οι ελληνικές παραδόσεις καθώς και οι γιορτές. Όπως απέδειξε πρόσφατη ανεξάρτητη μελέτη, είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας της Ν. Αφρικής.

Ιστορικά στοιχεία ίδρυσης της Σχολής.

Η λειτουργία της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ ξεκίνησε το 1974, ενσαρκώνοντας την ιδέα το όραμα και τις ελπίδες από τους πρώτους ακόμη μετανάστες. Ο κίνδυνος αφομοίωσης και απώλειας της ελληνικής ταυτότητας ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην ίδρυση του κεντρικού αυτού σχολείου, αφού άλλες απόπειρες κατά το παρελθόν δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η παρουσία της ιστορικής πλέον μορφής του Γεωργίου Μπίζου στην ολοκλήρωση τηςπροσπάθειας ανέγερσης και έναρξης λειτουργίας της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ ήταν καθοριστική. Σημειώνουμε ότι ο κ. Γεώργιος Μπίζος αποτελεί σύμβολο πλέον της Ν. Αφρικής από τους αγώνες του κατά του απαρτχάϊτ δίπλα στον Νέλσωνα Μαντέλα. Θεωρείται δε ο πατέρας της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ.

Σήμερα στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ φοιτούν τα παιδιά των πρώτων μαθητών του σχολείου, οι δε γονείς τους πλαισιώνουν το Δ.Σ της Σχολής, την εφορία γονέων και άλλες επιτροπές. Το όνομα του ΣΑΧΕΤΙ ξεπέρασε πλέον τα σύνορα της Ν. Αφρικής. Είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό συγκρότημα όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να πετυχαίνουν το καλύτερο στην ακαδημαϊκή τους πορεία.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ βρίσκεται στα Νοτιοανατολικά περίχωρα της πόλης του Γιοχάννεσμπουργκ στην όμορφη συνοικία SENDERWOOD, όπου και κατοικούν πολλοί Έλληνες.

Η έκταση επιφάνειας του οικοπέδου του σχολείου ανέρχεται σε εμβαδό 290.539 τ.μ.            Σ’ αυτή την τεράστια έκταση με το πέρασμα του χρόνου έχουν αναπτυχθεί οι εγκαταστάσεις της Σχολής.

Επωνυμία σχολείου στα ελληνικά: ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ

Επωνυμίασχολείουστατοπικά: SAHETI SCHOOL (South African Hellenic Educational and Technical Institute).

Γενικός Διευθυντής Σχολής: W. Taylor.           

Διευθυντής-Υπεύθυνος Εκπαιδευτικής Μονάδας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Βρεφονηπιακός Σταθμός-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο, Λύκειο: Αντωνία Παπάζογλου.

Τηλ. Ελληνικού Τμήματος: 002711-479 3727.

Δύναμη Μαθητών-εθνοτικό προφιλ.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, δεχόταν όπως άλλωστε ορίζει και το καταστατικό της (Άρθρο 2) προς φοίτηση και μαθητές μη ελληνικής καταγωγής. Οι μαθητές αυτοί επιθυμούν να μετέχουν της ελληνικής παιδείας του σχολείου η οποία ήταν και συνεχίζει να είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Σχολής όλα αυτά τα χρόνια έχει αυξητικές τάσεις άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Το ποσοστό μαθητών ελληνικής καταγωγής είναι πάντα κατά πολύ υψηλότερο από το ποσοστό μαθητών μη ελληνικής καταγωγής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο Ελληνικός χαρακτήρας της Σχολής. Η διασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται όχι μόνον μέσα από τους αριθμούς, αλλά κυρίως μέσα από το προσφερόμενο πρόγραμμα του Ελληνικού Τμήματος τόσο στα γλωσσικά μαθήματα, όσο και στο εκτενές πολιτιστικό πρόγραμμα της Σχολής.

Δύναμη μαθητών για τα σχολικά έτη 2011-2015

2011: 1124 μαθητές

2012: 1171 μαθητές

2013: 1222 μαθητές

2014: 1239 μαθητές

2015: 1301 μαθητές.

Πορεία στο χρόνο.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ στο πέρασμα του χρόνου προσπάθησε και κατάφερε να εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που έθεσαν οι πρωτεργάτες της ιδέας και της πραγματοποίησής της. Με τους ικανούς Γενικούς Διευθυντές οι οποίοι υπηρέτησαν τις τέσσερις αυτές δεκαετίες, τους Διευθυντές των Τμημάτων, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζομένους η Σχολή προετοίμασε χιλιάδες νέους ως καλούς και νομοταγείς πολίτες στο στοίβο της ζωής.

Δίδαξε στα ελληνόπουλα τα Ελληνικά Γράμματα, τα Έθιμα τις Παραδόσεις και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Χρόνο με τον χρόνο οι αριθμοί των μαθητών ανέβαιναν, οι διακρίσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, η εμπιστοσύνη όχι μόνον των Ελλήνων κερδήθηκε, αλλά και οικογενειών που καμία σχέση με την Ελλάδα δεν είχαν. Και όμως αυτοί αποδείχθηκαν οι καλύτεροι πρσβευτές του Ελληνικού Πολιτισμού.

 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.

Στους κόλπους της Ομογένειας, η λέξη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ είναι ταυτισμένη με το Ελληνικό Τμήμα ή αλλιώς Τμήμα Ελληνικών Σπουδών, άλλωστε χωρίς αυτό δεν θα είχε υπάρξει η ίδια η Σχολή.

Το Ελληνικό Τμήμα με τους εκπαιδευτικούς και την Διευθύντρια που το αποτελούν, την δυναμική αυτή ομάδα, είναι το Τμήμα που έχει αναλάβει από την ίδρυση της Σχολής να διοχετεύει σε όλους ανεξεραίτως τους μαθητές τα Ελληνικά Γράμματα και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

2015 Η Χρονιά που μόλις τέλειωσε.

 • Επαναλειτουργεί το Πλάνο στήριξης, φέτος φοίτησαν συνολικά 59 μαθητές, με 3 ώρες ανά εβδομάδα για τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού Μουσικής, Ελληνικών Παραδοσιακών χορών και Ηλεκτρονικής μάθησης. το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το 2016.
 • Εφαρμόζεται και λειτουργεί πλέον το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους, καταλαμβάνοντας 1 ώρα ανά δύο εβδομάδες για κάθε τάξη στο πρόγραμμα διδασκαλίας του δημοτικού.
 • Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Αδελφοποίησης με τις Ελληνικές Κοινότητες του Cape Town, του Vaal Triagle και του Bloomfontein στη Ν. Αφρική, καθώς επίσης και με τη ΣΧΟΛΗ ΔΟΥΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ το ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στην Ελλάδα.
 • Ολοκληρώνει με επιτυχία το πλάνο αναβάθμησης της προσφοράς της ελληνικής μουσικής και της διδασκαλίας ελληνικών μουσικών οργάνων. Καθορίζονται ώρες διδασκαλίας εντός και εκτός σχολικού προγράμματος και καθοδήγηση των μαθημάτων από επαγγελματία Έλληνα μουσικό.
 • Συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν τα εργαστήρια προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και στα εφτά επίπεδα (Α1-Γ2).
 • Προσφέρει 138 υποτροφίες εκ των οποίων οι 104 απευθύνονται σε Ελληνικές οικογένειες.
 • Συνεχίζει όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια την παραγγελία, μεταφορά και κάλυψη δαπάνης των βιβλίων από την Ελλάδα για όλα τα σχολεία της Ν. Αφρικής και της Ζιμπάμπουε.
 • Ξεκινάει την εφαρμογή του Προγράμματος ανταλλαγής και φιλοξενίας μαθητών, με τις Ελληνικές Κοινότητες της Ν. Αφρικής, με σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.
 • Μετά τον τερματισμό έκδοσης και της τελευταίας Ελληνικής Εφημερίδας στη Ν. Αφρική (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ), το ΣΑΧΕΤΙ αποφασίζει, να μην αφήσει την Παροικία χωρίς ενημέρωση. Το 2016 θα εφαρμόσει το πλάνο του, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Εκδηλώσεις

Το Ελληνικό Τμήμα κατά το 2015 ξεπέρασε τον εαυτό του σε παρουσιάσεις εκδηλώσεων και γιορτών με μεγάλη επιτυχία, αφού τις παρακολούθησαν πλήθος κόσμου από την ομογένεια της περιοχής καθώς και οι θρησκευτικές και διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας στη Ν. Αφρική.

Με την συμμετοχή πλήθους μαθητών από όλα τα τμήματα πραγματοποιήθηκαν:

 • Πανηγύρι-σχολικό παζάρι στις αρχές Φεβρουαρίου, κατά τον εορτασμό της Υπαπαντής του Κυρίου (Ιερός Ναός της Σχολής).
 • Επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ Θεόδωρου στη Σχολή.
 • Εκδηλώσεις με την ευκαιρία της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας.
 • Διπλός εορτασμός της 25ης Μαρτίου: α) σχολικός εορτασμός ανήμερα της 25ης Μαρτίου με πλήθος θεατρικών παραστάσεων και χορευτικών συγκροτημάτων, β) την επόμενη Κυριακή, μεγαλειώδης παρέλαση μαθητικών τμημάτων της Σχολής καθώς και παρουσία αντιπροσωπειών από όλες τις Ελληνικές Κοινότητες της περιοχής, την Ομοσπονδία, τα Σωματεία και τους Συλλόγους.
 • Ανάληψη και προώθηση από μέρους της Σχολής, της προσπάθειας στήριξης για «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» και «ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ», συγκεντρώθηκαν πάνω από 80.000 Rand. Στην προσπάθεια αυτή πήραν μέρος οι εκπαιδευτικοί της Σχολής καθώς και οι μαθητές. Συνέδραμαν δε και οι Ελληνικές Κοινότητες της περιοχής.
 • Μεγαλειώδης εορτασμός της επετείου της 28ης  Οκτωβρίου με πλήθος θεατρικών και χορευτικών παραστάσεων. Η παρουσία των ομογενών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
 • Την χρονιά έκλεισαν οι χριστουγενιάτικες εκδηλώσεις, τα κάλαντα, οι επισκέψεις αντιπροσωπειών εκπαιδευτικών και μαθητών σε χώρους ηλικιωμένων και η προσφορά δώρων αγάπης και σεβασμού.

Για την χρονιά που έρχεται 2016

Το Ελληνικό Τμήμα έχει ήδη προγραμματίσει τους στρατηγικούς του σχεδιασμούς για τα  προγράμματα λειτουργίας του διδακτικού έργου, την κατανομή των τμημάτων, τις εκδηλώσεις και τους εορτασμούς που θα παρουσιάσει, τα εργαστήρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τις συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και γενικότερα το πλάνο λειτουργίας.

Ατενίζοντας το μέλλον και τις προκλήσεις του.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και των προκλήσεων της δύσκολης αυτής εποχής, κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και είναι αποφασισμένη να εκπλήρώσει στο ακέραιο το χρέος της και την ιστορική της ευθύνη απέναντι στις νέες γενιές των Ελλήνων.

Το όραμα της Μεγάλης Σχολής του Γένους που πριν πολλές δεκαετίες φύτρωσε στις καρδιές εκείνων των Ελλήνων, στο πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε, ανδρώθηκε και μεγαλούργησε. Σήμερα το καλύτερο αποδεδειγμένα Ελληνικό/ Ιδιωτικό/Ξένο σχολείο της χώρας της Ν. Αφρικής, γεμίζει με υπερηφάνεια τον Ελληνισμό της περιοχής και συνάμα αγκαλιάζει όλο και περισσότερα Ελληνόπουλα, παιδιά Ελληνικής καταγωγής και παιδιά αλλόγλωσσα.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ που πάντα είχε τις πόρτες ανοιχτές σε όλες τις εθνικές ομάδες γλωσσικές και θρησκευτικές, σήμερα δικαιώνεται ιστορικά σε μία χώρα όπου συνυπάρχουν έντονα πλέον δεκάδες εθνικές ομάδες χωρίς διακρίσεις.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ είναι αποφασισμένη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, να κρατήσει την Ελληνικότητά της και να βοηθήσει τις Κοινότητες και την Παροικία στο θέμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό κρατάει ανοιχτή επικοινωνία, επιδιώκει τη συνεργασία και επιθυμεί τη συλλογική προσπάθεια όλων των παρακάτω εμπλεκομένων φορέων στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα:

Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας

Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νότιο Αφρική

Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στη Νότιο Αφρική

Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάννεσμπουργκ

Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γιοχάννεσμπουργκ

Ελληνική Έδρα Πανεπιστημίου στο Γιοχάννεσμπουρκ

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής

Ελληνικές Κοινότητες Νοτίου Αφρικής

Σύλλογοι και Αδελφότητες Νοτίου Αφρικής.

                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

                                            ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ