ΣΧΟΛΉ ΣΑΧΕΤΙ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ