Τρόποι εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πέμπτη, 09 Ιούλ 2020

Γράφει ο Δρ Γεώργιος Βλάχος, Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ

Με την αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω του κορωνοϊού αναζητήθηκαν τρόποι για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι προτάθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (ΥΠΑΙΘ), η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πετυχημένη εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι, η ύπαρξη του τεχνολογικού εξοπλισμού, οι απαραίτητες γνώσεις χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων, η σωστή οργάνωση της διδασκαλίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι το ΥΠΑΙΘ, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, ενήργησε ταχύτατα στα θέματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έτσι ώστε οι μαθητές να παραμείνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την άλλη μεριά και το σύνολο των εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο περνώντας ατελείωτες ώρες στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα το πρώτο χρονικό διάστημα, τόσο για να ενημερωθούν όσο και για να δημιουργήσουν τις ψηφιακές τους τάξεις. Επανερχόμενοι στην κανονικότητα θα πρέπει όλοι μας, ΥΠΑΙΘ, στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί να κάνουμε απολογισμό, να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε όταν κληθούμε ξανά να εφαρμόσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Μέριμνα της Πολιτείας θα πρέπει να αποτελέσει η κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών των σχολείων και των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε θέματα χρήσης της τεχνολογίας και οργάνωσης της διδασκαλίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια που θα καταρτίσει το ΥΠΑΙΘ, αλλά να προχωρήσουν και παραπέρα, αν χρειαστεί, καλύπτοντας τις οποίες ανάγκες διαπιστώνουν ότι έχουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολείου ή συνεργασίας σχολικών μονάδων είτε σε ατομικό επίπεδο με τη διαδικασία της αυτοεπιμόρφωσης.

Η παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αφού εξασφαλίσουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και την γνώση της τεχνολογίας που καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να περάσουμε στην παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη διδασκαλία.

Το σημαντικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι η κατοχή και η γνώση της χρήσης της τεχνολογίας, αλλά ο τρόπος που θα υποστηρίξουμε καλύτερα τους στόχους μας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εξίσου σημαντικός, παραμένει στο επίκεντρο, καθώς αποτελεί τον αρωγό, σύμβουλο, οργανωτή, καθοδηγητή, συντονιστή, εμπνευστή και δημιουργό της όλης διαδικασίας.

Έτσι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει στο μυαλό του τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι σημαντικότερες πληροφορίες-ιδέες που πρέπει να μάθουν, να κατανοήσουν και να θυμούνται οι μαθητές;
  • Ποιες είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές σε αυτό το μάθημα ή σε αυτή την ενότητα;
  • Ποιες είναι οι στάσεις που αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές ως αποτέλεσμα της πορείας τους;
  • Ποια υλικά χρειάζονται οι μαθητές για να πετύχω τους στόχους που θέτω;
  • Ποιους τρόπους και μεθόδους θα χρησιμοποιήσω για την παρουσίαση του υλικού στους μαθητές έτσι ώστε αυτό να κατανοηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό παράλληλα με την επίτευξη των στόχων;
  • Ποια ψηφιακά εργαλεία προσφέρονται για το υλικό που θέλω να παρουσιάσω και τους στόχους που θέλω να πετύχω;
  • Ποιες εργασίες πρέπει να δώσω στους μαθητές για να κατακτήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες και τις ιδέες του μαθήματος;

Στο ερώτημα σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός και των δυο μορφών μας φέρνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με τη σύγχρονη ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει μια θετική σχέση και την ψυχική επαφή με τον μαθητή, μέσα από την οποία θα τον ενθαρρύνει και θα τον εμψυχώνει, γεγονός που θα επιδρά θετικά στη μαθησιακή διαδικασία. Από την άλλη μεριά, η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να εργαστεί σε διαφορετικό χρόνο έχοντας παράλληλα την υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, ανάλογα με τους στόχους του, θα πρέπει να τους αναθέτει εργασίες μέσα από τις οποίες θα μπορεί να αξιολογεί τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του, δίνοντας παράλληλα στους μαθητές την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να είναι επικεντρωμένες στους στόχους που τίθενται, να είναι φιλικές και ενθαρρυντικές στους μαθητές, διαβαθμισμένες όσον αφορά στο βαθμό δυσκολίας για να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών, διατυπωμένες με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο και τέλος δοσμένες με τρόπο που να μπορεί ο μαθητής να διαχειριστεί τα εργαλεία μέσα από τις οποίες ανατίθενται.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι  ιδιαίτερα για τους μικρούς μαθητές η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά τόσο για τη σύγχρονη (για έκτακτες περιπτώσεις όπου οι μαθητές δεν μπορούν να μεταβούν στο σχολείο) όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (στέλνοντας ο εκπαιδευτικός υλικό στους μαθητές, αναθέτοντας εργασίες και δίνοντας την απαραίτητη καθοδήγηση και ανατροφοδότηση). Στην περίπτωση αυτή θα καλύπτονται περιστασιακές ή έκτακτες ανάγκες και οι μαθητές θα κατανοούν την αξία των τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά σε διαφορετικές ηπείρους του πλανήτη

Τετάρτη, 24 Ιούν 2020

 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Δευτέρα σε μια διαφορετική, πραγματικά παγκόσμια, τηλεδιάσκεψη που είχε στον πυρήνα της τα Ελληνόπουλα σε ολόκληρο τον πλανήτη αλλά και παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων που μαθαίνουν Ελληνικά.

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με μαθητές και δασκάλους από 16 σχολεία που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου: Από το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής ως το Λος Άντζελες των ΗΠΑ και το Βανκούβερ του Καναδά, και από την Ευρώπη και τα κοντινά μας Βαλκάνια ως την Κινσάσα του Κονγκό και τη μακρινή Αυστραλία. Η τηλεδιάσκεψη σφράγισε με αυτό τον τρόπο την επιτυχία που σημειώνει η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας «staellinika.com», η οποία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής μυθολογίας και του πολιτισμού.

Η πλατφόρμα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδά και δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και ο διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser κ. Δημήτρης Κράλλης.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σεβασμιώτατε, αγαπητέ μου Υπουργέ, φίλες και φίλοι από τις πέντε ηπείρους, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και μου δίνεται η δυνατότητα να σας βλέπω, να επικοινωνώ μαζί σας, για να προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή στήριξης σε μία πολύ σπουδαία πρωτοβουλία του Υφυπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, του Υφυπουργού, αλλά και της έδρας ελληνικών σπουδών στο Simon Fraser University, μία έδρα η οποία δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κάποιοι που παρευρίσκονται σε αυτή την τηλεδιάσκεψη ίσως να θυμούνται την επίσκεψή μου στο Simon Fraser University, πρέπει να ήταν κύριε Κράλλη πριν από από 8 χρόνια εάν θυμάμαι καλά, που είχα επισκεφτεί την έδρα και (ήταν εκεί) ένας σπουδαίος άνθρωπος -δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα- που έβαλε και αυτός τη δική του σφραγίδα για να τρέξει αυτό το project. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μένα Σεβασμιώτατε να μπορούμε να έχουμε ένα εργαλείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, έχει δηλαδή μία ψηφιακή υποδομή, είναι εύχρηστο, πατάει πάνω στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά αξιοποιεί και τον πλούτο της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής μυθολογίας για να κάνει το μάθημα της ελληνικής γλώσσας ζωντανό και ευχάριστο, για όσους και για όσα κυρίως παιδιά θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την ελληνική γλώσσα.

Και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο σημαντικό στοιχείο, αναπόσπαστο στοιχείο της Ελληνικής ταυτότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και σήμερα έχουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες πια με την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πρώτη επαφή με την ελληνική γλώσσα πιο εύκολη, πιο βατή και τα παιδιά από κάθε γωνιά του κόσμου είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Κινσάσα στην Αφρική, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε είναι στην Ασία, είτε είναι παιδιά τα οποία έχουν ελληνικές ρίζες, είτε είναι παιδιά που δεν έχουν ελληνικές ρίζες, αλλά ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και να εξοικειώνονται με την ομορφιά και με τον πλούτο της γλώσσας μας.

Οπότε είμαι εδώ για να πω θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να σας πω ότι θα έχει την απόλυτη στήριξή μου, καθώς κάνει τα επόμενα βήματά της. Οτι θα ενδιαφερθώ προσωπικά για να δούμε πώς μπορούμε να την εμπλουτίσουμε ολοένα και περισσότερο και να πω και πάλι ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην έδρα των ελληνικών σπουδών στο Simon Fraser και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χωρίς την ευγενική χορηγία του οποίου αυτό το εγχείρημα δεν θα ήταν σήμερα εφικτό.

Και πάλι συγχαρητήρια από καρδιάς και θέλω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να ακούσω τις δικές σας ιστορίες, τις δικές σας εμπειρίες, τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών μας, αλλά και των παιδιών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας».

Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Κωνσταντίνος Βλάσης και Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλάκης.

Παίρνοντας τον λόγο μετά τον Πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος επεσήμανε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι οικουμενικός και δεν φοβάται να έρθει σε επαφή με άλλους. «Η ελληνική γλώσσα είναι ένα χρυσό κλειδί που μας βάζει μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο από θησαυρούς που είναι αδαπάνητοι. Οσο και να μοιραστούμε αυτούς τους θησαυρούς του πολιτισμού μας ποτέ δεν θα μειωθούν, ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί», είπε.

Ο κ. Ελπιδοφόρος τόνισε επίσης ότι η Αρχιεπισκοπή έχει θέσει ως μία από τις «βασικές προτεραιότητές της τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας και με τη βοήθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι η Εκκλησία είναι παρούσα ώστε να βοηθήσει όπως μπορεί.

Μετά από τις πρώτες 11.000 εγγραφές σε 110 κράτη, το «staellinika.com» υιοθετήθηκε σαν ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχολεία της Βορείου Αμερικής και θα συνεχίσει στον Καναδά, στην Αγγλία και στην Αυστραλία.

Δάσκαλοι και παιδιά ανέφεραν ότι η πλατφόρμα «staellinika.com» είναι ιδιαίτερα ελκυστική και στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να βοηθήσει ώστε να επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες και συστήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για την προετοιμασία του ειδικού επετειακού κεφαλαίου «staellinika-1821» το οποίο θα θα είναι έτοιμο για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση το 2021.

Διάλογοι με παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να συνομιλήσει στα ελληνικά με τον 7χρονο Λάζαρο Παναγόπουλο, ο οποίος ζει στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και ο οποίος διδάσκεται την ελληνική γλώσσα στο Σαββατιάτικο Σχολείο Ένωσης Πελοποννησίων της πόλης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με δύο αγόρια από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον Νικόλα (Nicolas) και τον Βενέδικτο (Benedicte), τα οποία δεν έχουν μεν ελληνικές ρίζες αλλά μαθαίνουν με αγάπη την ελληνική γλώσσα επί τρία χρόνια, με τη βοήθεια των Ιεραποστολικών Ελληνικών Σχολείων της Κινσάσα, όπου συνολικά διδάσκονται την ελληνική γλώσσα περίπου 80 παιδιά.

Μιλώντας στα ελληνικά, ο Νικόλας ανέφερε ότι θέλει να γίνει χειρούργος όταν μεγαλώσει, ενώ ο Βενέδικτος είπε ότι θέλει να γίνει παιδίατρος. «Μπράβο, χρειαζόμαστε πάντα περισσότερους και καλούς γιατρούς», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Σε μία ένδειξη της διασποράς της ελληνικής γλώσσας στην αφρικανική χώρα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε και με την Χριστίνα Μπαρτζή, μαθήτρια στο Ελληνικό Σχολείο της Κινσάσα, η οποία ετοιμάζεται να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις ώστε να σπουδάσει μηχανικός υπολογιστών στη χώρα μας. «Κάθε επιτυχία σου εύχομαι στις εξετάσεις, μακάρι να σε έχουμε μαζί μας από το επόμενο έτος, και διάλεξες κι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο να σπουδάσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, και συγκεκριμένα το σχολείο Odyssey Charter School στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, όπου ουδείς από τους μαθητές που μαθαίνουν ελληνικά έχει ελληνική καταγωγή.

Ο Πρωθυπουργός, στο τέλος, προσκάλεσε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη να επισκεφτούν την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2021, φιλοξενούμενα δωρεάν για δύο εβδομάδες, ώστε να εντρυφήσουν περαιτέρω στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό. Αυτό το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί μέσα από τα προγράμματα φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα staellinika.com προσεγγίζει κοινό όλων των ηλικιών, από την προσχολική ηλικία και απευθύνεται κυρίως στην Ομογένεια. Οι εφαρμογές και η διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν δημιουργηθεί από μία ομάδα Ελλήνων διαφόρων ειδικοτήτων πάνω στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τα πολυμέσα, οι οποίοι δουλεύουν σε αποκεντρωμένο εργασιακό περιβάλλον, από την Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Παρέχεται με χορηγία του ΙΣΝ και μηδενικό κόστος για το Δημόσιο.

Στην Α’ φάση η πλατφόρμα λειτουργεί για αγγλόφωνα παιδιά. Λειτουργεί σε όλους τους υπολογιστές, σε tablet και κινητά τηλέφωνα και υποστηρίζεται από το σύστημα iOS. Στην Β’ φάση, θα προστεθούν νέα κεφάλαια, θα υποστηρίζεται και από σύστημα Android και θα διατεθεί και στα Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Το staellinika.com έχει χαρακτηριστικά παιχνιδιού, είναι ιδιαίτερα φιλικό και ευχάριστο. Απευθύνεται και σε παιδιά που δεν φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία αλλά υπάρχει και δομημένη του έκδοση για ομογενειακά σχολεία. Χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία με ισχυρά στοιχεία παιδαγωγικής και αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί που το χρησιμοποιούν υποστηρίζονται με εκπαιδευτικά εγχειρίδια.

Πηγή: https://primeminister.gr/2020/06/23/24241


Διαδικτυακή εκδήλωση της Σχολής Σαχέτι στην Ν. Αφρική για τους Ιδρυτές και τα Γενέθλια της Σχολής – Τρίτη 2 Ιουνίου 10.00 ώρα Ελλάδας

Σάββατο, 06 Ιούν 2020

Την Τρίτη 2 Ιουνίου 10:00 –  11:00  ώρα Ελλάδος η Σχολή Σαχέτι πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση για τους Ιδρυτές της και για τα Γενέθλια του σχολείου.
Την εκδήλωση χαιρέτισε  ως επίσημος καλεσμένος ομιλητής ο Αξιότιμος Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Δρ. Κωνσταντίνος Βλάσσης. Τον ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή του να απευθύνει χαιρετισμό, για τα θερμά και ενθαρρυντικά του λόγια και για το έμπρακτο ενδιαφέρον που δείχνει για τον Απόδημο Ελληνισμό και για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό.
Η Σχολή Σαχέτι θεωρείται ένα από τα κορυφαία σχολεία της Νοτίου Αφρικής όσον αφορά στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα για την εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστήμια, αλλά και όσον αφορά στην πολύπλευρη μόρφωση που δίνει στους μαθητές της με το «Γνώθι Σαυτόν» και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.
Η λειτουργία της  ξεκίνησε το 1974, ενσαρκώνοντας την ιδέα, το όραμα και τις ελπίδες των πρώτων Ελλήνων μεταναστών. Η παρουσία, της ιστορικής πλέον μορφής, του κ. Γεωργίου Μπίζου, δικηγόρου του Νέλσον Μαντέλα, στην ολοκλήρωση της προσπάθειας ανέγερσης και έναρξης λειτουργίας της Σχολής Σαχέτι ήταν καθοριστική.  Διδάσκονται και οι 1.300 μαθητές (60% ελληνικής καταγωγής) την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό (στοιχεία ιστορίας, μυθολογίας, θρησκευτικών, ελληνικό παραδοσιακό και χορό και μουσική).
Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης:

 

 


Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού – Διαδικτυακή εκδήλωση απο τη Σχολή Σαχέτι

Τρίτη, 26 Μαΐ 2020

Την Παρασκευή 22 Μαΐου η Σχολή Σαχέτι πραγματοποίησε με επιτυχία διαδικτυακή εκδήλωση στα πλαίσια της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Παρακάτω ακολουθούν το πρόγραμμα και το βίντεο της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Saheti School - Commemoration Day of the Pontian - Greek Genoside from gsejohann

Το βίντεο της διαδικτυακής εκδήλωσης:

 


Σχολή Σαχέτι – Κορωνοϊός – ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Τρίτη, 19 Μαΐ 2020

Γράφει  η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής της Σχολής Σαχέτι, Χριστίνα Μάτση

 

Ο άνθρωπος από τη γέννησή του έχει μια έμφυτη τάση για την κίνηση. Έτσι από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο χορός και η άθληση αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία στην εξέλιξη του. Ο χορός είναι από τους αρχαιότερους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του και μέσα από τη μελωδία του και το ρυθμό ο άνθρωπος αισθάνεται ικανοποίηση γιατί μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα.

 

Ο χορός αποτελείται από τρία μέρη:

  • την κίνηση που είναι τα βήματα
  • το μέλος που είναι η μουσική
  • το λόγο που είναι το τραγούδι

Ο χορός λοιπόν είναι το τρίπτυχο που μέσα στο πέρασμα των αιώνων μεταφέρει  και την Εθνική μας ταυτότητα. Μέσα σ’ αυτόν θα βρούμε στοιχεία από τις ρίζες της φυλής μας, την ιστορία μας, θα γνωρίσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Το τρίπτυχο αυτό με την επίδραση και τη δύναμη που κλείνει μέσα του διαδραματίζει σπουδαιότατο ρόλο στη ζωή ενός λαού. Για αιώνες ήταν το μόνο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Υπήρξε το μόνο μέσο, ο μοναδικός τρόπος θα μπορούσαμε να πούμε, με τον οποίο ο λαός μας αντιμετώπισε τους πολλούς κινδύνους και συνέβαλε σημαντικά στη διατήρηση της Εθνικής και Πολιτιστικής του κληρονομιάς. Σε όλες τις εκδηλώσεις του λαού μας ήταν το μέσο εκείνο που του έδινε την ευκαιρία να εκφράσει ένα μεγάλο φάσμα συναισθημάτων που βοηθάει στην εκτόνωση, στην ηρεμία και την ψυχική ισορροπία. Πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να μεταδώσουμε όσο μπορούμε στη νέα γενιά τον χορό, το τραγούδι και τη μουσική γιατί έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν το παρόν με το παρελθόν και όλους εμάς με τους προγόνους μας.

Έχοντας όλα τα παραπάνω υπόψη είναι προφανές ότι η Σχολή Σαχέτι δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών στο Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών του, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας, του Πολιτισμού, του Ελληνικού Κλασικού Χορού και της Ορθόδοξης Ελληνικής Παράδοσης. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα Ελληνικά είναι υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές, Ελληνόπουλα και μη, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του σχολείου.

Η διδασκαλία των χορών γίνεται διαθεματικά και αποτελεί στοιχείο προέκτασης του μαθήματος της Γλώσσας και της Ιστορίας. Για να έχουμε λοιπόν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, για να γίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα βίωμα των μαθητών και για να παραμείνουν σαν μια ευχάριστη γνώση και ικανότητα τους αρχίζουμε τη διδασκαλία με αναφορά (θεωρητική και οπτικοακουστική) σε κάποια ιστορικά στοιχεία του εκάστοτε χορού σε σχέση με τον τόπο καταγωγής, τη μουσική, το κοινωνικό του πλαίσιο καθώς και την ιδιαίτερη φορεσιά του. Στη συνέχεια ακολουθεί η διδασκαλία των χορευτικών βημάτων με διαβάθμιση δυσκολίας από το απλό στο δύσκολο έτσι ώστε με την απλοποίηση και την επανάληψη να γίνουν κατανοητά και να αφομοιωθούν από τους μαθητές. Οι μαθητικές χορευτικές ομάδες παρουσιάζονται, όχι μόνο στις εκδηλώσεις και στις γιορτές του σχολείου, αλλά και της ευρύτερης Ελληνικής παροικίας.

Έτσι λοιπόν εμείς οι εκπαιδευτικοί των Ελληνικών παραδοσιακών χορών της Σχολής, όπως και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, τον δύσκολο αυτό καιρό του εγκλεισμού λόγω του κορωνοϊού δεν μένουμε άπραγοι. Αντίθετα προσπαθούμε και εργαζόμαστε με θέληση και όρεξη ώστε  και χωρίς να είμαστε στον φυσικό μας χώρο, το σχολείο μας, μέσα από βίντεο και με την χρήσιμη βοήθεια της τεχνολογίας να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τα μαθήματα των παραδοσιακών χορών. Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε την επαφή με τους μαθητές μας και αυτοί παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να  εξασκούνται, να βελτιώνονται αλλά και να διασκεδάζουν.

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα της δουλειάς μας, δύο βίντεο με δειγματική διδασκαλία δύο χορών από τα Δωδεκάνησα. Τον ΙΣΣΟ που αποτελεί έναν γνήσιο Καλύμνιο χορό που χορεύεται σε όλα τα Δωδεκάνησα με διαφορετικό χρώμα και είναι ένας στρωτός χορός χωρίς πηδήματα (γι’ αυτό ονομάζεται ΙΣΣΟΣ) και χορεύεται με σταυρωτή λαβή. Ο δεύτερος χορός είναι ο ΠΗΔΗΧΤΟΣ ΡΟΔΟΥ. Χορεύεται με λαβή από τις παλάμες και είναι ένας χαρούμενος κυκλικός χορός που μοιάζει με το Χανιώτικο Συρτό. Λέγεται ότι οι Ροδίτες τον έμαθαν από τους τουρκοκρητικούς που ήρθαν πρόσφυγες στη Ρόδο έτσι τον αποκαλούν και Κρητικό.

ΙΣΣΟΣ:   https://www.youtube.com/watch?v=Tq7qAjfBrlY&feature=youtu.be

ΠΗΔΗΧΤΟΣ ΡΟΔΟΥ:  https://www.youtube.com/watch?v=x7QzUd0sTNc&feature=youtu.be

 


Μήνυμα του Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ, Δρ Γεωργίου Βλάχου, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Δευτέρα, 23 Μαρ 2020

Μήνυμα του Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ, Δρ Γεωργίου Βλάχου, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 from gsejohann

Εκδήλωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στην Ελληνική Κοινότητα Χαράρε- Ζιμπάμπουε (9.2.2020)

Πέμπτη, 05 Μαρ 2020

Γράφει η κα Κουμίδου Ελένη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων & Κυπριακών Αδελφοτήτων Ζιμπάμπουε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΡΕ (9.2.2020) from gsejohann

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο ΤΕΓ Πρετόριας, 2020

Τρίτη, 25 Φεβ 2020

Γράφει η εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, κα Ελένη Κωλέττη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΕΓ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ from gsejohann

           Δείτε ενδεικτικά video από την εκδήλωση           

https://photos.app.goo.gl/BcXA3HYj8twtSq9y7


Αγιασμός και κοπή βασιλόπισας στο Πλάνο Στήριξης των Ελληνικών – Σχολή Σαχέτι, 22 Φεβρουαρίου 2020

Τρίτη, 25 Φεβ 2020

Γράφει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, κ. Άξιος Δημοσθένης

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ – 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 from gsejohann

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στην Ελληνική Κοινότητα του East London, Ν. Αφρική, 2020

Τρίτη, 25 Φεβ 2020

Γράφει η εκπαιδευτικός του σχολείου κα Δέσποινα Λαμπρινίδου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ EAST LONDON Ν. ΑΦΡΙΚΗ from gsejohann