ΣΥΜΜΕΤΟXΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΧΕΤΙ ΣΤΗΝ 1η ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ «Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΛΙΩΣ»

1st international student conference on literature. from gvlachos