Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ex apostaseos didaskalia.. from gvlachos