Αγιασμός για τα Ελληνικά σχολεία της Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπίας

Γράφει ο εκπαιδευτικός του σχολείου, Γεώργιος Φίλης

Αγιασμός για τα Ελληνικά σχολεία της Αντίς Αμπέμπα from gsejohann