Τελετή παράδοσης πιστοποιητικών Ελληνομάθειας, Σχολή Σαχέτι – Οκτώβριος 2019

Γράφει: Γράφει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, Άξιος Δημοσθένης.

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 from gsejohann