Βίντεο απο τη συμμετοχή του δημοτικού σχολείου Λουμπουμπάσι – Κονγκό στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας

Συμμετοχή του δημοτικού σχολείου Λουμπουμπάσι –Κονγκό στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας from gsejohann