Πανηγύρι του ιερού ναού της Σχολής Σαχέτι, 2019

Γράφει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού τμήματος: Άξιος Δημοσθένης

Saheti school panigiri_2019 from gsejohann