Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ

ΠΛΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ from gvlachos

ενδεικτικές φωτογραφίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ from gvlachos