ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ

Σε μια σεμνή τελετή το πρωί της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου 2016 στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ, η Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος κ. Α. Παπάζογλου απένειμε τα Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας στους επιτυχόντες των εξετάσεων του 2015.

Να επισημάνουμε ότι η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ είναι το πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο Ελληνομάθειας στη Ν. Αφρική, πιστοποίηση την οποία έχει παράσχει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το οποίο έχει την έδρα του στην Θεσσαλονίκη.

Το ποσοστό επιτυχίας σ’ αυτές τις εξετάσεις κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αφού από τους 37 εξεταζόμενους σε όλα τα επίπεδα, πέτυχαν οι 33.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ήταν: 17 από την Σχολή ΣΑΧΕΤΙ και 20 εκτός της Σχολής, σύνολο 37.

Από του 17 υποψηφίους του ΣΑΧΕΤΙ, πέτυχαν οι 16 και από τους υπόλοιπους 20 πέτυχαν οι 17.

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες