Τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι

Τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι (Σ.Ε.Κ.Λ.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το 1968. Το 1981, με υπουργική απόφαση, αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα των δημοσίων σχολείων της  ημεδαπής και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα που ισχύει στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η ίδρυση των σχολείων ήταν σταθμός για την ζωή της παροικίας, γιατί οργάνωσαν τη ζωή της, ενίσχυσαν και ενισχύουν την ελληνική παρουσία και την εθνική συνείδηση.

Τα αμιγώς ελληνικά σχολεία  (Νηπιαγωγείo-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), στεγάζονται και ανήκουνστην Ελληνική Κοινότητα Λουμπουμπάσι, κτίστηκαν δε από την Κοινότητα χάρη στις δωρεέςκαι τις προσφορές των ομογενών.Διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο φυσικής-χημείας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα  εικαστικών, γυμναστήριο και πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη.

Τα σχολεία μας παρέχουν στους μαθητές ελληνική μόρφωση και παιδεία και αποτελούν γέφυρα επαφής και γνωριμίας με την πατρίδα, πηγή μάθησης και διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, των ελληνικών ηθών και εθίμων, των πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του έθνους μας. Η εύρυθμη λειτουργία τους και το υψηλό επίπεδο σπουδών σε όλες τις βαθμίδες συνδέονται με την παραμονή των ελληνικών οικογενειών στο Λουμπουμπάσι.

Οι τελειόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της Ελλάδας με απόλυτη επιτυχία.