Κανονιστικές Αποφάσεις σχετικές με τη διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό

Κανονιστικές Αποφάσεις σχετικές με τη διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό:
α) εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες και γραφεία,
β) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02) σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Κανονιστική-Μαιος-2012 – ΦΕΚ 1672 16-05-2012