02-06-11 Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομία​ς και Τεχνολογια​ς (ΕΙΤ) 2014-2020

<![CDATA[

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομία​ς και Τεχνολογια​ς (ΕΙΤ) 2014-2020

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία​ς και Τεχνολογια​ς (ΕΙΤ) συστήθηκε το

Περισσότερα…

]]>