ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ημερομηνίας (09η Μαΐου 2011) για την καταγραφή ομογενών εκπαιδευτικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——-

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

——-

Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη        : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Email                   : dıpode2@minedu.gov.gr

Πληροφορίες    : 210-3442301

FAX                     : 210 344.2299

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 21  – 04 -2011

Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ.821 /925Τ/49187/ Ζ1

ΠΡΟΣ: Όπως o Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : « Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας – Ομογενείς εκπαιδευτικοί »

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. Φ.821 /  886E / 47853 / Ζ1/19 –    04  -2011 έγγραφό μας

Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό και κατόπιν αιτημάτων από τα Συντονιστικά Γραφεία για αδυναμία υποβολής των αιτήσεων λόγω της εορταστικής περιόδου, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σχετικά με το θέμα του ανωτέρω εγγράφου είναι η 09η Μαΐου 2011. Κατά τα λοιπά ισχύει το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ