Αποτελέσματα εξετάσεων για Εξωτερικό – 2011-2012 (όλες οι γλώσσες)

Αποτελέσματα εξετάσεων γλωσσομάθειας για εκπαιδευτικούς υποψήφιους για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2011 -2011 (όλες οι γλώσσες).

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ανάκληση αίτησης απόσπασης ή για άρση συναπόσπασης είναι έως τις 4 Μαΐου 2011.
Αρχείο -> Αποτελέσματα εξετάσεων για εξωτερικό 2011-2012