Βουλή των Εφήβων 2010 – 2011

http://www.efivoi.gr/files/egkuklios.pdf

Οι εγγραφές των σχολείων θα γίνουν κατά το διάστημα:

01/03/2011 έως    21/03/2011.

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου που περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής του σχολείου σας.