Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ

ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γιοχάννεσμπουργκ, 8-3-2011

Αρ. πρωτ: 171

Προς: Όλους τους αποσπασμένους

εκπ/κούς των σχολείων

περιοχής ευθύνης μας.

Θέμα: « Αποστολή προκήρυξης Συντονιστών Εκπ/σης Εξωτερικού »

Σας στέλνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.821/443/22339/Ζ1/4-3-2001 προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ-ΔΙΠΟΔΕ-Τμήμα Β΄ που αφορά στην πρόσκληση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2011-2013. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί μέχρι 28-3-2011. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό μπορούν να υποβληθούν και στο Γραφείο της Συντονίστριας Εκπαίδευσης στο Γιοχάννεσμπουργκ. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα http://isocrates.minedu.gov.gr.

Η    Συντονίστρια Εκπ/σης

Λεμονιά  Πλακίδου-Κριατσώτου

Συνοδευτικά: (13) σελίδες