Παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολ. έτος 2011-2012

Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ :

08/02/11  Παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολ. έτος 2011-2012

Για όλες τις κατηγορίες παράτασης απόσπασης (πλην της περίπτωσης που η παράταση γίνεται αυτοδικαίως για τη συμπλήρωση της τριετίας), πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή στην οικεία
Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές Εκπαίδευσης, μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011.

.

.