Εισιτήρια πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής – μεταφορά οικοσκευής (29-11-2010)

Όροι, προυποθέσεις, διαδικασία καταβολής και ύψος αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και μεταφοράς οικοσκευής των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ

ΦΕΚ 1860 / τ. Β’ / 29-11-2010 – Μορφή αρχείου PDF

Οικοσκευή:

Αίτηση μεταφοράς οικοσκευής

Κατάσταση δαπάνης οικοσκευής

Υπεύθυνη Δήλωση 1599/86

Εισητήρια:

Αίτηση για δαπάνες πρώτης μετάβασης και επιστροφής

Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης (Έγγαμος – άγαμος – ΙΧ)

Έντυπο Ημερολογίου κίνησης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης για δαπάνες επιστροφής