Νοσήλεια

Ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ    εδώ

Χρονικό διάστημα υποβολής δαπανών. Πατήστε εδώ.

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την απόδοση δαπανών. Πατήστε εδώ.

Φόρμες δικαιολογητικών για δαπάνες νοσηλείας

  • Αίτηση δικαιούχου Word – Pdf
  • Αίτηση δικαιούχου με προστατευόμενα μέλη  Word –  Pdf
  • Κατάσταση Εξόδων Νοσηλείας Word Pdf
  • Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που υποβάλονται δικαιολογητικά προστατευόμενων μελών της οικογενείας του δικαιούχου Word – Pdf