Ωρολόγια προγράμματα

Νηπιαγωγείο ΦΕΚ 2670/2016

Ωρολόγιο Νηπιαγωγείου 2017-18

1/θέσιο και 2/θέσιο δημοτικό σχολείο ΦΕΚ 1280/2005 και ΦΕΚ 43/2000 για 1/θέσιο

3/θέσιο δημοτικό σχολείο ΦΕΚ 1139/2006

ΦΕΚ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων, 24 Μαΐου 2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων, 19-5-2017

Γυμνάσιο  ΦΕΚ 1640/2016

Γυμνάσιο: περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του ΦΕΚ A 211-2016

Λύκειο  Φεκ 193/2013    και  ΦΕΚ 4327/2015  ή εδώ και για τα δυο

ΦΕΚ_1670_2016_αναθέσεις ΦΕΚ_2758_2016_τροποποιητική για αναθέσεις

ΦΕΚ 2182_2016 Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

ΦΕΚ B 2626 – 24.08.2016 Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 108279/Δ2/ 1-7-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2182)