ΦΕΚ – εγκύκλιοι για μαθηματα – λειτουργία σχολείων

 1. Νηπιαγωγεία
  1. Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018
  2. Προγραμματισμός Νηπιαγωγείων 2017-18
  3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79, 01-08-2017
 2. Δημοτικά
  1. Προγραμματισμού των Δημοτικών Σχολείων 2017-2018
  2. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2017-18
  3. Οδηγίες Ευέλικτης Ζώνης και Βιωματικών Δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο 21-11-2016
  4. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79, 01-08-2017
  5. Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 4-12-2017