Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο ΤΕΓ Πρετόριας, 2020

Γράφει η εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, κα Ελένη Κωλέττη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΕΓ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ from gsejohann