Γνωριμία με παραδοσιακά παιχνίδια της Ελλάδας και της Κύπρου – Οκτώβριος 2019

Γράφει ο εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΓ ΝΤΕΡΜΠΑΝ from gsejohann