Εορτασμοί Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 στο ΤΕΓ Ντέρμπαν – 2019

Γράφει ο εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ ΤΕΓ ΝΤΕΡΜΠΑΝ from gsejohann