Η καθιερωμένη ετήσια τελετή παράδοσης των σημαιών στη σχολή Σαχέτι – Ελληνικό τμήμα, Οκτώβριος 2019

Γράφει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, Άξιος Δημοσθένης

Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 from gsejohann