Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940

Γράφει: ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, κ. Άξιος Δημοσθένης.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ 2019 from gsejohann