Αποτελέσματα Εξετάσεων Ελληνομάθειας – Σχολή Σαχέτι, Ιούλιος 2019

Γράφει: Ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, Άξιος Δημοσθένης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 from gsejohann