Εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

 Γράφει ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος της Σχολής Σαχέτη, Άξιος Δημοσθένης.

ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ from gsejohann