Πανηγύρι του ιερού ναού της Σχολής Σαχέτι, 2019

Saheti school panigiri_2019 from gsejohann