Ο Εορτασμός για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στη Σχολή Saheti – 10 Φεβρουαρίου 2020

Σχολή ΣΑΧΕΤΙ- Εορτασμός για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας from gvlachos