Διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Σχολή Σαχέτι , Ν. Αφρική – 2020

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ from gsejohann

 

Το link της εκδήλωσης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: