Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας στη Σχολή Σαχέτι για το 2020

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020 from gsejohann