Αγιασμός και κοπή βασιλόπισας στο Πλάνο Στήριξης των Ελληνικών – Σχολή Σαχέτι, 22 Φεβρουαρίου 2020

Γράφει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, κ. Άξιος Δημοσθένης

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ – 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 from gsejohann