Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στα Ελληνικά Σχολεία του Χαράρε στη Ζιμπάμπουε

Γράφει ο εκπ/κός του σχολείου, κ. Ελευθέριος Ντοκούτσης

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στα Ελληνικά Σχολεία του Χαράρε στη Ζιμπάμπουε from gsejohann