Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στην Αιθιοπία – 2020

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ from gsejohann