Αγιασμός για τα Ελληνικά σχολεία της Αντίς Αμπέμπα, σχ. έτος 2019-20

Γράφει ο εκπαιδευτικός του σχολείου, Γεώργιος Φίλης

Αγιασμός για τα Ελληνικά σχολεία της Αντίς Αμπέμπα from gsejohann