Η παγκόσμια ημέρα ευρωπαικών γλωσσών στα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι – 2020

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας στο Λουμπουμπάσι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό εορτάσθηκε η Ευρωπαϊκή ημέρα των γλωσσών.
Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 2001. Είναι μια Πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών,  την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη και γενικότερα γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάβανε τις παρακάτω δραστηριότητες

  1. Διαλόγους χαιρετισμού από τους μαθητές του Δημοτικού στα Γαλλικά, Αγγλικά, Ελληνικά και Σουαχίλι
  2. Ενημέρωση των μαθητών για το τι είναι η Ευρωπαϊκή μέρα των γλωσσών και ποιοι οι στόχοι της ημέρας αυτής. Μαθητές του Λυκείου διάβασαν δυο ενημερωτικά άρθρα.
  3. Παρουσίαση πέντε Ευρωπαϊκών χωρών : μαθητές του Δημοτικού απεικόνισαν την κάθε χώρα με μια ζωγραφιά, σχολιάζοντας αυθόρμητα την παραγωγή τους και με αφορμή τα σύμβολα της κάθε χώρας   ακολούθησε συζήτηση.
  4. «Ευρωπαϊκό Παραμύθι»: μαθητές του Γυμνασίου παρουσίασαν ένα συγγραφέα και ένα παραμύθι στη γλώσσα καταγωγής του παραμυθιού
  5. Παιχνίδια λέξεων (δύο): οι μεικτές ομάδες μαθητών όλων των βαθμίδων συνεργάστηκαν με σκοπό στο 1ο  παιχνίδι την εύρεση λέξεων σε 5 ξένες γλώσσες σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού ( η ομάδα με τις περισσότερες και σωστές λέξεις ήταν η νικήτρια ομάδα  και στο 2ο παιχνίδι στόχο ήταν η αναγνώριση της γραφής λέξεων από 12 γλώσσες.

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών  και η συνεργασία τους με τους  εκπαιδευτικούς επέφεραν  την αποτελεσματική υλοποίηση της εκδήλωσης του σχολείου. Το  ενδιαφέρον για την αναζήτηση πληροφορίων και το ζήλο για την σωστή προφορική απόδοση των κειμένων στις ξένες γλώσσες ενδυναμώνουν την εκπαιδευτική πρακτική.  Τα κείμενα, τα σύμβολα των χωρών και τα παραμύθια συμβάλλανε στην  αυθόρμητη διαδραστική διαδικασία και επίσης στον  εμπλουτισμό της Ευρωπαϊκής μας κληρονομιά.