Εκπαιδευτικές δραστηριότητες απο τα σχολεία της Ελληνικής κοινότητας Λουμπουμπάσι την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2021

Γράφει η Δντρια του Δημοτικού σχολείου, κα Αγγελική Κωτσορίδη