Βίντεο και Συμμετοχή του δημοτικού σχολείου Λουμπουμπάσι –Κονγκό στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας

Γράφει η αποσπασμένη εκπαιδευτικός Γαλλικής γλώσσας,  Λέφα Αλεξάνδρα

Συμμετοχή του δημοτικού σχολείου Λουμπουμπάσι –Κονγκό στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας from gsejohann

Βίντεο της συμμετοχής