Γυμν. – Λύκειο Λουμπουμπάσι – Λ.Δ. Κονγκό 2019 -2020


Τα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι της Λ. Δ. του Κονγκό γιορτάζουν για τρίτη συνεχή χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι της Λ. Δ. του Κονγκό γιορτάζουν για τρίτη συνεχή χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας. from gsejohann