Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στην Ελληνική Κοινότητα του East London, Ν. Αφρική, 2020

Γράφει η εκπαιδευτικός του σχολείου κα Δέσποινα Λαμπρινίδου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ EAST LONDON Ν. ΑΦΡΙΚΗ from gsejohann