Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη από την θεατρική ομάδα Κοινότητας Κινσάσας, 2019

Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη από την θεατρική ομάδα Κοινότητας Κινσάσας, 2019 from gsejohann