Εκπαιδευτική δράση «Τρώω Υγιεινά, Μεγαλώνω σωστά» – Οκτώβριος 2019

Γράφει η εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου Λουμπουμπάσι, κα Κατερίνα Κρούσκου

ΤΡΩΩ ΥΓΙΕΙΝΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ from gsejohann