ΤΕΓ Πρετόριας

Η 5ΕΤΙΑ  (2012-2016) ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΛΙΑΤΗ ΣΤΟ ΤΕΓ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ  1ο

Η εφημερίδα των μαθητών - τεύχος 1ο from gvlachos

ΤΕΥΧΟΣ  2ο

Η εφημερίδα των μαθητών - τεύχος 2ο from gvlachos