Το μπουζούκι στην Ν. Αφρική

Γράφει ο εκπ/κός ΠΕ70 και δάσκαλος του μπουζουκιού στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ, Παππάς Χαράλαμπος

Το μπουζούκι είναι το σημαντικότερο όργανο της ελληνικής παραδοσιακής μας μουσικής. Βιωματικά για τους μαθητές του εξωτερικού  είναι θαυμάσιο όργανο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής μουσικής από το δημοτικό τραγούδι έως το ρεμπέτικο και το λαϊκό. Με το μπουζούκι διαθεματικά προσφέρουμε στους μαθητές μας το ρυθμό της ελληνικής μας γλώσσας. Με τη μελωδία οι μαθητές μας εκφράζονται και  ανακαλύπτουν τον πλούτο της ελληνικής μας  παραδοσιακής  μουσικής και με το στοίχο επιπλέον εμπλουτίζουν με απλό και βιωματικό τρόπο το πλούσιο λεξιλόγιο  της ελληνικής του γλώσσας όπως αυτό εκφράζεται με την ευχάριστη απόδοση του τραγουδιού. Τέλος, με τη συμμετοχή τους σε μικρά μουσικά σύνολα καλλιεργείται η αλληλοβοήθεια, η ομαδική συμμετοχή και η προσωπική αυτοέκφραση όλων των μαθητών μας.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2011-2015

 

[youtube uWNVvGeN14M]

[youtube Vng3-oU3DGo ]

[youtube xUj2TIq5D4I ]

[youtube  AT9f-3YyivQ ]